Warunki dostaw oraz odbiorów osobistych.


I. Najważniejsze informacje

  1. W przypadku towarów dostępnych od ręki termin dostaw realizowanych przez firmę kurierską wynosi do 7 dni roboczych od dnia nadania przesyłki (licząc dni robocze) i w sytuacjach nadzwyczajnych może ulec zmianie.
  2. W przypadku braku akceptacji pkt. 1 oraz 2 kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy Gospodarka Solarna Sp. z o.o (dokładne miejsce odbioru do ustalenia) lub zlecić odbiór firmie kurierskiej we własnym zakresie.

II. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy Gospodarka Solarna Sp. z o.o

  1. Odbiory osobiste realizowane są w magazynie firmy ( dokładne miejsce odbioru do ustalenia) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00 za uprzednim ustaleniem dokładnej godziny odbioru ( z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy ). Możliwy odbiór o innych godzinach niż wskazane powyżej za wcześniejszym uzgodnieniem godziny odbioru z opiekunem handlowym.
  2. W przypadku odbioru osobistego, w celu zapewnienia czasu niezbędnego do starannego przygotowania towaru zamówienie należy złożyć z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem.

III. Odbiór przesyłek dostarczanych za pośrednictwem firm kurierskich

  1. Zawartość oraz stan przesyłki należy bezwzględnie sprawdzić przy odbiorze w obecności kuriera.
  2. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół szkody lub ubytku (którego wzór powinien posiadać kurier doręczający). Protokół musi bezwzględnie zawierać informację o zewnętrznych śladach naruszenia przesyłki (uszkodzone opakowanie).
  3. W przypadku braku informacji dotyczącej uszkodzenia opakowania przesyłki lub niesprawdzenia kompletności przesyłki w obecności kuriera doręczającego, reklamacja nie zostanie uwzględniona.

IV. Dostawa i odbiór przesyłek dostarczanych za pośrednictwem transportu własnego firmy Gospodarka Solarna Sp. z o.o.

  1. Dostawa towaru za pomocą transportu własnego firmy Gospodarka Solarna Sp. z o.o. jest możliwa tylko na zapytanie, za wcześniejszym uzgodnieniem z opiekunem handlowym.
  2. Zawartość oraz stan dostarczonego towaru należy sprawdzić w obecności kierowcy doręczającego. O ewentualnych uszkodzeniach lub brakach należy bezzwłocznie poinformować kierowcę oraz swojego opiekuna handlowego.
  3. W przypadku braku zastrzeżeń w momencie dostawy oraz rozładunku towaru, dostawę uznaje się za kompletną oraz bez uszkodzeń.